DynastyDynasty - Kokousasiathttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/TELIMET.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / Tilan Yritystie 5 (931-401-1-513) ostaminen Viitasaaren kaupungilleTilan Yritystie 5 (931-401-1-513) ostaminen Viitasaaren kaupungillehttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-13.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / Tontin takaisinostotarjous tilasta Zambalaya Bonanza (931-401-15-12)Tontin takaisinostotarjous tilasta Zambalaya Bonanza (931-401-15-12)http://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-12.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / As Oy Viitasaaren Loiston huoneiston A 4 myyntiAs Oy Viitasaaren Loiston huoneiston A 4 myyntihttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-14.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / Wiitaunionin viestintäohjeWiitaunionin viestintäohjehttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-15.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / Wiitaseudun Energia Oy:n lämpölaitosinvestointiWiitaseudun Energia Oy:n lämpölaitosinvestointihttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-16.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / Osallistuminen Keski-Suomen ELY-keskuksen Marke-nimiseen ESR-hankkeeseenOsallistuminen Keski-Suomen ELY-keskuksen Marke-nimiseen ESR-hankkeeseenhttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-17.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / Esitys Viitasaaren alueen musiikkiopiston johtokunnan jäsenistäEsitys Viitasaaren alueen musiikkiopiston johtokunnan jäsenistähttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-18.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / Ilmoitusasiat/ kaupunginhallitusIlmoitusasiat/ kaupunginhallitushttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-19.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta v. 2018 ja Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2018Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta v. 2018 ja Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2018http://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-8.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / Valtiovarainministeriön päätös kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2018Valtiovarainministeriön päätös kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2018http://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-7.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / Toimielinten pöytäkirjojen tarkastaminen sähköpostimenettelylläToimielinten pöytäkirjojen tarkastaminen sähköpostimenettelyllähttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-9.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / Viitasaaren keskustaajaman kalankäsittely- ja kalanjalostustilojen rakentaminen Viitasaaren keskustaajaman kalankäsittely- ja kalanjalostustilojen rakentaminen http://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-6.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / Talousarvion 2018 käyttösuunnitelma/ kaupunginhallitusTalousarvion 2018 käyttösuunnitelma/ kaupunginhallitushttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-5.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / Talousarvion 2018 täytäntöönpano-ohje Viitasaaren kaupunkiTalousarvion 2018 täytäntöönpano-ohje Viitasaaren kaupunkihttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-4.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / Viitasaaren nuorisovaltuuston toimintasääntöViitasaaren nuorisovaltuuston toimintasääntöhttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-3.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / Pöytäkirjantarkastajien valintaPöytäkirjantarkastajien valintahttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-2.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuushttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-1.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / Eron myöntäminen Jari Vesteriselle ja Elina Mäkiselle vaalilautakunnan varajäsenen tehtävistäEron myöntäminen Jari Vesteriselle ja Elina Mäkiselle vaalilautakunnan varajäsenen tehtävistähttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-10.HTMViitasaaren kaupunginhallitus 22.01.2018 / Teknisen toimen toimialajohtajan viran julistaminen haettavaksiTeknisen toimen toimialajohtajan viran julistaminen haettavaksihttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183264-11.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / Wiitaunionin viestintäohjeen hyväksyminenWiitaunionin viestintäohjeen hyväksyminenhttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183247-10.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / Pihtiputaan Parhaaksi - valtuustoaloite tukitoimintoja, henkilöstötarpeen ja hallinnon määrää ja järjestämistä kartoittavan toimikunnan perustamisestaPihtiputaan Parhaaksi - valtuustoaloite tukitoimintoja, henkilöstötarpeen ja hallinnon määrää ja järjestämistä kartoittavan toimikunnan perustamisestahttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183247-9.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / Mettälä I-hallissa sijaitsevan varastotilan vuokrasopimuksen irtisanominen / MeconetMettälä I-hallissa sijaitsevan varastotilan vuokrasopimuksen irtisanominen / Meconethttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183247-8.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / Ukonniemen kalasataman vuokraUkonniemen kalasataman vuokrahttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183247-7.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / Siltarahoituksen myöntämisen periaatteet Siltarahoituksen myöntämisen periaatteet http://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183247-6.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / Yleishallinnon talousarvio 2018 / käyttösuunnitelma Yleishallinnon talousarvio 2018 / käyttösuunnitelma http://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183247-5.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / Talousarvion 2018 täytäntöönpano-ohje Pihtiputaan kuntaTalousarvion 2018 täytäntöönpano-ohje Pihtiputaan kuntahttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183247-4.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / Vuoden 2018 valtionosuuspäätöksen käsittelyVuoden 2018 valtionosuuspäätöksen käsittelyhttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183247-3.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / Pöytäkirjantarkastajien valintaPöytäkirjantarkastajien valintahttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183247-2.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuushttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183247-1.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / Yleishallinnon laskujen hyväksyntäYleishallinnon laskujen hyväksyntähttp://80.246.162.69:80/dweb/kokous/20183247-15.HTM