Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://80.246.162.69:80/dweb/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://80.246.162.69:80/dweb/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 11.12.2018 klo 12:00 - 16:43 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
113   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
114   Pöytäkirjantarkastajien valinta
115   Esityslistan hyväksyminen
116 Omaishoidontuen, kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen sekä asumispalvelujen toimintaohjeet ja myöntämisen perusteet Wiitaunionissa
117 Palvelumaksutuen määräytyminen Wiitaunionissa sekä yhtenäistetyt maksukäytännöt 1.1.2019 alkaen
118 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Wiitaunionissa
119   Seniorineuvojien, avopalveluohjaajan ja palveluohjaajan nimikkeiden muuttaminen asiakasohjaajiksi
120 Maakunnallinen ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoidon toimintaohje 1.1.2019 alkaen
121   Hoitajien toimien muuttaminen sairaanhoitajien toimiksi ryhmäkoti Vaapukka ja palvelutalo Lehtola
122   Perusturvalautakunnan kokousten ajankohta, paikka, koolle kutsuminen ja julkisuus ajalla 1.1.2019 - 31.12 2019
123   Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjstelmän hankinta Keski-Suomeen
124   Oikaisuvaatimus koskien viranhaltijan tekemää vammaispalvelulain mukaista päätöstä / Salassa pidettävä / Salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom kohta 25 (682/304/2018)
125   Oikaisuvaatimus koskien viranhaltijan tekemää toimeentulotukipäätöstä / Salassa pidettävä / Salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom kohta 25 (684/342/2018)
126   Ilmoitusasiat
127   Muut ajankohtaiset ja valmisteilla olevat asiat

Osallistuja Tehtävä
Kananen Mauri puheenjohtaja
Pärnänen Raimo varapuheenjohtaja
Ahola Jaana jäsen
Jämsén Reijo jäsen
Liimatainen Aila jäsen
Rossi Risto jäsen
Saastamoinen Tapio jäsen
Salonpää Pauli jäsen
Laurila Marja esittelijä, toimialajohtaja
Urpilainen Arja pöytäkirjanpitäjä
Kangasluoma Taina Pihtiputaan khall edustaja
Kuusela Miia Viitasaaren khall edustaja
Linna Sisko Viitasaaren khall pj
Sagulin-Raatikainen Anni vs. vanhuspalvelujohtaja

Nähtävilläolo  
Kinnulan ja Pihtiputaan sosiaalitoimistot 18.12.2018 aukioloaikana. Viitasaaren kaupungintalon perusturvaosaston toimisto 18.12.2018 klo 9-13.