Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://80.246.162.69:80/dweb/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://80.246.162.69:80/dweb/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 12.12.2017 klo 14:00 - 17:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
129   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
130   Pöytäkirjantarkastajien valinta
131   Esityslistan hyväksyminen
132   Lastensuojelun itsenäistymisvaratilit, käyttöoikeuksien tarkistaminen 2018
133   Itsemääräämisoikeuden tukemisen periaatteet kehitysvammaisten palveluissa Wiitaunionissa
134   Maakunnallinen ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoidon toimintaohje 1.1.2018 alkaen
135   Kotihoidon palvelusetelien myöntämisperiaatteet Wiitaunionissa ja niiden arvojen tarkistaminen 1.1.2018 alkaen
136   Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen myöntämisperusteet Wiitaunionin vanhuspalveluissa
137   Palvelumaksutuen määräytyminen Wiitaunionissa sekä yhtenäistetyt maksukäytännöt
138   Omaishoidontuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot v. 2018 / Wiitaunioni
139   Salassa pidettävä / Salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom kohta 25. Oheismateriaali nähtävillä kokouksessa. (755/311/2017)
140   Hoitajan toimen muuttaminen muistikoordinaattorin toimeksi Viitasaaren kotihoidossa 1.1.2018
141   Hoitajan ja ohjaajan toimien perustaminen Wiitalinnaan 1.1.2018 alkaen
142   Wiitaunionin perusturvan hinnasto 2018
143   Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuslupahakemus 1.11.2017 / 4-vuotiaiden lasten perheet / Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH)
144   Hankintapäätös terveydenhuollon sijaispalveluissa (päivystysluonteinen sijaispalvelu) KLKH133 / KL Kuntahankinnat Oy
145   Johtavan työterveyshoitajan valinta
146   Viitasaaren perusturvalautakunnan lausunto Viitasaaren kaupunginhallitukselle koulukuraattorin valintaa koskevassa asiassa (HAO 02067/17/2206)
147   Perusturvalautakunnan kokousten ajankohta, paikka, koolle kutsuminen ja julkisuus ajalla 1.1.2018 - 31.12.2018
148   Ilmoitusasiat
149   Muut ajankohtaset ja valmisteilla olevat asiat

Osallistuja Tehtävä
Kananen Mauri puheenjohtaja
Pärnänen Raimo varapuheenjohtaja
Ahola Jaana jäsen
Jämsén Reijo jäsen
Kellokangas Marika jäsen
Ollanketo Marja-Leena varajäsen
Rossi Risto jäsen
Saastamoinen Tapio jäsen
Salonpää Pauli jäsen
Laurila Marja esittelijä, toimialajohtaja
Urpilainen Arja pöytäkirjanpitäjä
Kangasluoma Taina Pihtiputaan khall edustaja
Jämsén Teppo Pihtiputaan khall pj
Kinnunen Janne Viitasaaren kaupunginjohtaja

Nähtävilläolo  
Kinnulan ja Pihtiputaan sosiaalitoimistot 19.12.2017 aukioloaikana. Viitasaaren kaupungintalon perusturvaosaston toimisto 19.12.2017 klo 9-13.